MAAK HET VERSCHIL

Word ‘Amigo‘ van Local Dreamers. Kies een project uit en doe mee met het waarmaken van dromen.

Steun een project

We zijn allemaal dromers. Jij ook. Waar we in Nederland al snel dromen van een vakantiehuisje aan zee, de nieuwste Playstation of een wereldreis, dromen sommige kinderen in Ecuador van naar school gaan, zwemles of een voetbal die niet alleen bestaat uit plastic tassen en touw.

Als Amigo van Local Dreamers help je ons het verschil te maken. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt doneren. Ook steun in de vorm van materiaal, kennis of je netwerk juichen we van harte toe. Het geld of materiaal dat je doneert gaat volledig naar de projecten.

Je kunt zelf een project of thema kiezen waaraan je doneert. Per project houden we een projectpot bij waar alle in- en uitgaven worden bijgehouden. Als je dat op prijs stelt, dan houden we je op de hoogte van wat er met je donatie gebeurt.

Hoe kun je doneren?

Je kunt eigenhandig een periodieke overschrijving instellen, of eenmalig doneren op IBAN rekeningnummer NL49 TRIO 0254 4843 79 (Triodos bank), ten name van Stg. Local Dreamers. Vermeld in de omschrijving het project waaraan je wilt bijdragen.

We werken momenteel aan een digitaal formulier waarmee we zelf automatisch af kunnen schrijven van onze donateurs.

ANBI status

Omdat Local Dreamers beschikt over een beschermde ANBI-status, is uw gift aan onze projecten aftrekbaar van de belasting. Lees meer via de button onderaan deze pagina.

Kies een project

Doneer en draag bij aan het waarmaken van dromen

Belastingaftrekbaar

Omdat Local Dreamers beschikt over een beschermde ANBI-status, is uw gift aan onze projecten aftrekbaar van de belasting. Dankzij deze status hoeft Local Dreamers bovendien geen schenkbelasting te betalen over de ontvangen giften. Uw donatie komt daarmee volledig en rechtstreeks ten goede aan ons werk in Ecuador. Maar hoe gaat dit nou in zijn werk?

Lees meer

ANBI status

Local Dreamers is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren volledig dankzij enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen belang, en hebben geen betaalde krachten in dienst. LD voldoet daarmee aan de eisen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Lees meer