ANBI

 

Naam:                                       Stichting Local Dreamers
Fiscaal nummer (RSIN):       851149017
Contactgegevens:                 Stg. Local Dreamers
                                                   Sperwerstraat 4
                                                   8916 BR Leeuwarden
                                                  +593 99 544 7177 (ook WhatsApp)
                                                   info@localdreamers.nl
                                                   www.localdreamers.org

Zoek Local Dreamers op in het ANBI register.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:            Nicole Doornbos
Secretaris:            Pieteke Atsma
Penningmeester:   Eelke Heidinga

Bovenstaand bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de organisatie. Het bestuur wordt aangevuld door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Beleidsplan 2015 – 2017

Local Dreamers (vanaf nu ‘LD’) is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren volledig dankzij enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen belang, en hebben geen betaalde krachten in dienst. LD voldoet daarmee aan de 90-procent-eis voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Lees ons volledige beleidsplan 2015-2017.

Give Talent The Tools
Mensen gaan vaak naar een ontwikkelingsland met het idee te helpen. Een term die bij stichting Local Dreamers liever wordt vermeden. Hulp is namelijk lang niet altijd iets wat de mensen nodig hebben. Zij zijn namelijk helemaal niet zielig, en vaak net zo gelukkig als jij en ik.

Wat we wel kunnen doen is bijdragen aan lokale doelen. Proberen de droom van een ander waar te maken. Zij aan zij aan de slag gaan met onderwijs, sport, kinderen, toerisme, milieu of ondernemerschap. Samen elkaars talenten ontwikkelen.

Met de kennis, talenten, energie en ervaring van onze vrijwilligers proberen we van toegevoegde waarde te zijn voor lokale projecten en haar afnemers. Projecten die ook zonder onze aanwezigheid genoeg basis hebben om te bestaan. Met eigen initiatieven proberen we te beantwoorden aan lokale behoeften, of de kloof te dichten tussen wat er in georganiseerd verband mogelijk is voor de rijke elite en arme onderlaag van de Ecuadoriaanse bevolking.

Missie
Een inspirerende leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoriaanse jongeren en kinderen, en internationale vrijwilligers hun talenten en dromen met elkaar kunnen delen. Local Dreamers speelt in op de behoeften van beide werelden en verbindt verschillende culturen en mensen. Een ervaring die je voor de rest van je leven meedraagt.

Visie
Lokale projectleiders opleiden en sterke, zelfregulerende projecten neerzetten op het gebied van talentontwikkeling, sport, taal en community development. In een tijdsbestek van tien jaar willen we de projecten overdragen aan de projectleiders en afnemers van de projecten. De rol van Local Dreamers zal zich dan beperken tot controleren en aansturen.

Richtlijnen en gedragscode
Local Dreamers past zijn eigen voluntourism richtlijnen toe voor vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers en stagiairs moeten daarnaast onze gedragscode ondertekenen voor het werken met kinderen.

Lees hier meer.

Geldstromen
LD werft haar gelden door donaties, projectinkomsten uit vrijwilligers en – in mindere mate – sponsoring. Voor sponsoren, donateurs en andere relaties geldt dat bijdrages die zij overmaken ten bate van een specifiek project, voor 90 procent in het fonds van het betreffende project komen. Zij kunnen dus zelf een project kiezen, maar niet een deel ter plekke uitgeven. Vrijwilligers hebben die mogelijkheid wel. Mits een financieel plan en begroting voor een projectuitgave door de coördinator ter plekke wordt goedgekeurd, mogen vrijwilligers hun vooraf ingezamelde gelden in Ecuador besteden aan een project naar keuze.

Vrijwilligers die meedraaien in de projecten van LD en/of haar partners in Ecuador betalen voor het project, kost- en inwoning, maar ook voor voorbereiding en begeleiding. Die kosten dienen om de onkosten (bijv. promotiemateriaal) van LD te dekken en als vergoeding voor de dienst die op de projectlocatie wordt geboden.

Opheffing
Geld dat na opheffing van de stichting Local Dreamers overblijft, wordt besteed aan een nader te bepalen ANBI met een vergelijkbare doelstelling.

Jaarverslag

Via jaarverslagen- en rekeningen geven wij graag inzicht in de geldstromen van LD. Bekijk onze meest recente jaarverslag (2017).

© Local Dreamers, anbi en beleid