ANBI

Naam:                                      Stichting Local Dreamers
Fiscaal nummer (RSIN):     851149017
Contactgegevens:               Stg. Local Dreamers
                                                  Sperwerstraat 4
                                                  8916 BR Leeuwarden
                                                  +31 6 45 33 63 81 (ook WhatsApp)
                                                  info@localdreamers.nl
                                                  www.localdreamers.org

Local Dreamers publiceert jaarlijks haar gegevens via het standaard ANBI-formulier.
Zoek Local Dreamers op in het ANBI register.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:               Aldert Schriemer
Secretaris:               Egbert Wind
Penningmeester:   Eelke Heidinga

Bovenstaand bestuur is het beleidsbepalend orgaan van de organisatie. Het bestuur wordt aangevuld door een groep enthousiaste vrijwilligers.

Beleidsplan 2021 – 2023

Local Dreamers (vanaf nu ‘LD’) is een stichting zonder winstoogmerk. We functioneren volledig dankzij enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers, die zich inzetten voor het algemeen belang. LD voldoet aan de 90-procent-eis voor Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Lees ons volledige beleidsplan 2021-2023.

Give Talent The Tools
Mensen gaan vaak naar een ontwikkelingsland met het idee te helpen. Een term die bij stichting Local Dreamers liever wordt vermeden. Hulp is namelijk lang niet altijd iets wat de mensen nodig hebben. Zij zijn namelijk helemaal niet zielig, en vaak net zo gelukkig als jij en ik.

Wat we wel kunnen doen is bijdragen aan lokale doelen. Proberen de droom van een ander waar te maken. Zij aan zij aan de slag gaan met onderwijs, sport, kinderen, toerisme, milieu of ondernemerschap. Samen elkaars talenten ontwikkelen.

Met de kennis, talenten, energie en ervaring van onze vrijwilligers proberen we van toegevoegde waarde te zijn voor lokale projecten en haar afnemers. Projecten die ook zonder onze aanwezigheid genoeg basis hebben om te bestaan. Met eigen initiatieven proberen we te beantwoorden aan lokale behoeften, of de kloof te dichten tussen wat er in georganiseerd verband mogelijk is voor de rijke elite en arme onderlaag van de Ecuadoriaanse bevolking.

Missie
Een inspirerende en veilige leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoraanse kinderen en jongeren en internationale vrijwilligers en stagiairs hun talenten en dromen met elkaar kunnen ontdekken, ontwikkelen, delen en verbinden. We spelen in op de behoeften van beide werelden en verbinden verschillende culturen en mensen met elkaar.

Visie
Talentontwikkeling, onderwijs, sport, taal, creativiteit en communicatie inzetten om persoonlijke en sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en ondernemerschap te ontwikkelen.

Richtlijnen en gedragscode
Local Dreamers past zijn eigen voluntourism richtlijnen toe voor vrijwilligerswerk. Alle vrijwilligers en stagiairs moeten daarnaast onze gedragscode ondertekenen voor het werken met kinderen.

Lees hier meer.

Geldstromen
LD werft haar gelden door donaties, projectinkomsten uit vrijwilligers en stagiairs en – in mindere mate – sponsoring. Vrijwilligers en stagiairs die meedraaien in de projecten van LD en/of haar partners in Ecuador betalen voor het project, kost- en inwoning, maar ook voor voorbereiding en begeleiding. Die kosten dienen om de onkosten (bijv. promotiemateriaal) van LD te dekken en als vergoeding voor de dienst die op de projectlocatie wordt geboden.

LD probeert via haar website, maandelijkse nieuwsbrief en social media kanalen inzicht te geven in wat er met het geld van vrijwilligers, stagiairs, donateurs en sponsoren gebeurt. LD vangt geen marge over kosten voor het project, de Spaanse cursus en kost en inwoning. Ieder jaar wordt er op de website een jaarrekening en jaarverslag gepubliceerd om donateurs, sponsoren, (oud-) vrijwilligers en stagiairs en andere volgers inzicht te geven in de geldstromen van de organisatie.

Opheffing
Geld dat na opheffing van de stichting Local Dreamers overblijft, wordt besteed aan een nader te bepalen ANBI met een vergelijkbare doelstelling.

Jaarverslag

Via jaarverslagen- en rekeningen geven wij graag inzicht in de geldstromen van LD. Bekijk onze meest recente jaarrekening (2021).

© Local Dreamers, anbi en beleid