WINGS OF SUPPORT

Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving.

De idealen van Local Dreamers en haar projecten overlappen met die van Wings of Support. Sinds 2013 is Wings of Support partner van ons Voetbalschool en Engelse School project. Dankzij die support zijn we in staat geweest tientallen kinderen te voorzien van talloze (computer) lessen, didactische materialen, voetballen, schoenen, sportkleding en meer.

WoS Missie

Wings of Support steunt groepen kinderen op bestemmingen van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen door middel van het geven van financiële steun en indien mogelijk, praktische hulp ten behoeve van onderwijs, onderdak en medische verzorging. Wings of Support verleent rechtstreekse, kleinschalige hulp aan groepen kinderen vanuit een duurzaamheidsgedachte. Tegelijkertijd geeft WoS donateurs en sponsors mogelijkheden om de handen op projecten uit de mouwen te steken.

FOTO’S