Wings of Support

Wings of Support is een particulier initiatief van de medewerkers van KLM. Getracht wordt kinderen in landen waar deze maatschappij op vliegt te helpen door middel van het faciliteren van onderwijs, opvang en medische hulp. Hiermee wil Wings of Support een duurzame verbetering van de kwaliteit van het leven van kinderen bewerkstelligen in hun eigen leefomgeving.

De idealen van Local Dreamers en haar projecten overlappen met die van Wings of Support. Sinds 2013 is Wings of Support regelmatig sponsor geweest van ons Voetbalschool en Engelse School project. Dankzij die support zijn we in staat geweest tientallen kinderen te voorzien van talloze (computer) lessen en evenementen, didactische materialen, voetballen, schoenen, andere kleding en meer.

Kevin, één van de helden van ons Voetbalschool project, sierde de cover van het vierjaarlijkse magazine van WoS, WOSWIJS.

Wings of Support

© Local Dreamers, Partners en Sponsoren