Engels project in La Arcadia

Richt ons nieuwe klaslokaal in!

Onze stichting groeit inmiddels uit de voegen van ons kantoor en daarom bouwen we momenteel op ons dakterras aan een nieuw klaslokaal voor onze Engelse school. De bouw bevindt zich inmiddels zijn de eindfase en daarom wordt het hoog tijd het lokaal in te richten.

Afgelopen weken is er door onze vrijwilligers al hard gewerkt aan de afwerking van het nieuwe klaslokaal. Er wordt nog druk geschilderd en geklust maar voordat we het lokaal in gebruik kunnen nemen moet er nog het nodige ingericht worden. Voordat we kunnen starten met de lessen hebben we nog een aantal dingen nodig. Zo missen we nog een vloer (niet van ondergeschikt belang), een schoolbord, boekenplanken, meubels, verlichting en stopcontacten.

Dankzij een donatie aan dit project kunnen we dagelijks zo’n dertig extra leerlingen les geven op onze Engelse school! Een donatie die nog jaren zijn vruchten zal afwerpen.

Wil je bijdragen aan dit mooie project? Stort je donatie op onze rekening (rekeningnummer NL49 TRIO 0254 4843 79, Triodos bank, ten name van Stg. Local Dreamers) onder de vermelding ‘Inrichting nieuw klaslokaal’.

klaslokaal Engelse school

Engels project in La Arcadia

Leave a Reply