Onze Passie (Missie)

Een inspirerende en veilige leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoraanse kinderen en jongeren en internationale vrijwilligers talenten en dromen met elkaar kunnen ontdekken, ontwikkelen, verbinden en delen.
We spelen in op de behoeften van beide werelden en bouwen bruggen tussen verschillende culturen en mensen.

Logo Local Dreamers Ecuador

Veilige leefomgeving

Een veilige omgeving bieden waarin kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot 16 jaar, onafhankelijk van geslacht, ras, sociale achtergrond of economische situatie, talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen.

Logo Local Dreamers Ecuador

Bruggen bouwen

Blijvende banden creëren tussen verschillende werelden, culturen en mensen. De blik op de wereld verruimen, zowel van de Ecuadoraanse als van de internationale deelnemers.

Logo Local Dreamers Ecuador

Talent als inkomstenbron

Laten zien dat er ook met talent een boterham te verdienen valt; zorgen voor een omslag in het denken van jongeren en assertiviteit en zelfvertrouwen onder de doelgroep vergroten.

Logo Local Dreamers Ecuador

Sociale ontwikkeling

Sport en spel, taal en creativiteit inzetten om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de doelgroep te stimuleren.

Logo Local Dreamers Ecuador

Zelfregulerende projecten

Zelfregulerende projecten opzetten, die binnen tien jaar door bewoners van de projectwijken worden bestuurd.

Logo Local Dreamers Ecuador

Lokale initiatieven

Met de kennis, ervaringen, passies en talenten van internationale vrijwilligers bijdragen aan kleinschalige lokale initiatieven.

Projects Ecuador

Wat levert het op?

De armoede oplossen, dat kunnen wij niet

Maar wees je er van bewust dat jouw bijdrage niet voor niets is geweest. Zodra je kleine veranderingen weet te waarderen, geeft dat een heel bijzonder gevoel. Een lach op een gezicht, een fijn gesprek of twee mensen die jij met elkaar verbindt.

Een andere belangrijke verandering, is die van jou. In veel gevallen worden de vrijwilligers zelf meer ‘geholpen’ dan dat ze zelf aan hulp bieden. Neem dat mee in je verwachtingspatroon. Zo’n periode in een nieuw land, met nieuwe mensen en een nieuwe cultuur is misschien wel leerzamer voor jou dan voor de mensen met wie je in Ecuador in contact komt.

Local Dreamers hanteert eigen (voluntourism) richtlijnen. Ook zijn alle vrijwilligers en stagiairs verplicht onze gedragscode te ondertekenen. Lees hier meer.

Bekijk onze projecten in Ecuador