Give talent the tools

Onze missie, visie en doelstellingen

Passie en Dromen

Bij Local Dreamers spreken we van passie en dromen in plaats van missie en visie.

Onze passie – missie

Een inspirerende en veilige leeromgeving creëren waarbinnen Ecuadoriaanse kinderen en jongeren en internationale vrijwilligers hun talenten en dromen met elkaar kunnen ontdekken, ontwikkelen, delen en verbinden. We spelen in op de behoeften van beide werelden en bouwen bruggen tussen verschillende mensen en culturen.

Onze droom – visie

Talentontwikkeling, sport, taal en creativiteit inzetten om persoonlijke en sociale ontwikkeling, zelfvertrouwen en ondernemerschap te ontwikkelen. In een tijdsbestek van tien jaar willen we sterke, zelfregulerende projecten overdragen aan lokale projectleiders en afnemers van de projecten.

Local Dreamers verandert acceptatie in ambitie, gelatenheid in energie en dromen in daden. Wij dromen en laten dromen..

Wie helpt wie eigenlijk?

Mensen gaan vaak naar een ontwikkelingsland met het idee te helpen. Een term die bij Local Dreamers liever wordt vermeden. Hulp is namelijk lang niet altijd iets wat de mensen nodig hebben. Zij zijn namelijk helemaal niet zielig, en vaak net zo gelukkig als jij en ik.

Wat we wel kunnen doen is bijdragen aan lokale doelen. Proberen de droom van een ander waar te maken. Zij aan zij aan de slag gaan met onderwijs, sport, kinderen, toerisme, milieu of ondernemerschap. Samen elkaars talenten ontwikkelen.

Een avontuur als vrijwilliger of stagiair in een ontwikkelingsland is een unieke investering in anderen, maar vooral in jezelf. De ervaring leert dat onze ´Dreamers´ als een ander mens terugkeren. Rijper, volwassener, verantwoordelijker en zelfstandiger zijn zomaar een aantal termen die we geregeld horen. De vraag ´wie helpt wie eigenlijk´, kun je zo op verschillende manieren beantwoorden.